top of page
BOURDON_Rilke & Rodin_titulka.jpg

Jako kurátorka literárních projektů a editorka jsem přivedla na český knižní trh tento příběh Rainera Marii Rilkeho a Augusta Rodina od autorky s českými kořeny RACHEL CORBETTOVÉ.

Rachel Corbettová píše s ohromným zápalem a pochopením příběh počátku modernismu v Paříži na přelomu 19. a 20. století a splétá osudy dvou velikánů umění. Příběh, v němž vystupují charismatické postavy, jakými byl Paul Cézanne, Henri Matisse, či George Bernard Shaw, ve kterém se dotkneme nástupu nového konceptu „empatie“, objevujícího se v průkopnických dílech Sigmunda Freuda, Carla Junga či George Simmela. Corbettová buduje podrobnou, barvitou mozaiku životů dvou umělců, založenou na důkladném průzkumu a prostoupenou podnětnými úvahami o podstatě umění a tvoření – úvahami, jimiž mohou Rilke s Rodinem inspirovat i současnou generaci.

Kniha obsahuje 22 fotografických ilustrací.

Na obálku jsme s grafikem zvolili krásnou fotografii od Edwarda Steichena, kterou od sám měl nejraději, nazvanou "The Thinker" (1902).

Úryvek z knihy:

"Když se nevedlo lépe ani jeho psychodramatickým divadelním hrám, nezvážil možnost, že by jeho práce mohly být amatérské, ale vinil čtenáře, kteří je nedokážou pochopit. Usoudil, že Praha je město dávné minulosti, plné. hrobů, hradů a provinčních diletantů. Její obyvatelé vězí tak hluboko v minulosti, že dokonce i jako starci vypadaj.. „Neznaí jiný pokrok, než když se jim hnilobou a stářím rozpadnou rakve či oblečení," napsal Rilke. Obdivoval mnoho slovanských

tradic, včetně lidové historie a úcty národa k jeho domovině,

ale lidé zde byli příliiš chudí, než aby se zaobírali literaturou.

Ještě horší byli v jeho očích Rakušani, kteří si sice mohli dovolit

věnovat se umění,, ale nezajímali se o nic jiného než o společenské postavení a peníze."

bottom of page