top of page

HOLD ON TO YOUR DREAMS #2 | Muž ________ Skála ~ Moře__________ Žena

(for English role down)

Kromě komplikovaného vnitřního života čelí teenageři každý den otázkám stavu životního prostředí a budoucnosti naší planety. Tato problematika se významně dotýká jejich budoucnosti, na druhé straně jsou oni těmi posledními, kteří s tím mohou něco opravdu dělat, protože jde především o politický úkol.

Vše je propojené se zemí, která je matkou a prostorem pro naše pozemské activity, a ukazuje neomezené bohatství forem. Evolučně jsme vyšli z vody. Ponor jsme prožívali devět měsíců. 

Dialog mezi vnitřními a vnějšími světy je živen i ​​našemi častými cestami na ostrov Mallorka. 

Jsme na něm v kontaktu s působivými přírodními formami, jako jsou skalní masivy a objekty v moři – symbolizující sílu, mužský princip, něco stabilního a neotřesitelného, a vnímáme více ty abstraktnější, vždy se měnící přírodní formy, jako je obloha, hladina a hlubina moře, symbolizující prostor, princip ženy, něhu, emocionalitu a zároveň pohostinnost a útočiště.

Pod vodou je slyšet náš dech, cítit tlukot srdce. Každý přírodní element je objektem našeho prožitku a jeho odraz sytí náš systém tím, co mu schází. Útočiště domovů a jeho pohodlí je 

v kontrastu s nepohodlím neklidné mysli teenagera. A naopak. Klidná mysl teenagera zaměstnaná aktivitou v prostoru je v kontrastu s nepohodlím různých živlů a přírodních elementů.

 Cílem je představit publiku prostřednictvím mých osobních fotografických pozorování velmi obtížnou pozici dnešních teenagerů, kteří mají před sebou celý svět díky on-line propojení, což často vytváří iluzi, že všechno nemožné je snadno možné, a na druhé straně tíhu z nedostatku základního spojení se zemí / domovem / přírodou  - planetou, za kterou budou ale brzy nuceni nést odpovědnost. Pomocí jednoduchých fotografických pohledů na detail, přírodní formy a symboly konkrétních myšlenek bych ráda tento projekt postupně rozvíjela do časosběrného příběhu vytvořeného kombinací současné fotografie a site-specific experimentů.

věnováno synovi, teenagerům a planetě Zemi | itf 2021

Anotation in English:

My aim is to introduce to general audience through my photography works personal observations and perception of very difficult position of teenagers, who have all world in front of them through on-line connection, which creates illusion, that everything impossible is possible, and on the other hand suffer from immense lack of the basic connection to their ground / mother / homeland / nature / planet, but will be forced to future responsibility for it. Using simple photographic views on detail, natural forms and symbols of these particular thoughts (Man ________ Rock ~ Sea ______ Woman) I’d like to develop this project into a story created by well thought combination of contemporary photography and site-specific experiments.

Key words: landscape, portrait, detail, environmental issues, growing-up, teenagers, inner and outer world, elements, man, woman, mentality, state of mind, symbols

bottom of page