top of page

Ovládnutá | Conquered 

Pauli je bývala modelka a vystudovaná výtvarná pedagožka. Svůj potenciál a kvality plně věnovala péči o své dvě děti a manžela. Ten je úspěšný tatér, dělá si ze své ženy umělecké dílo a drahým oblečením svůj doplněk. Velmi ji kontroluje a brání jí ve vlastním životě. Ona čím dál zoufaleji hledá vnitřní i vnější svobodu, ale zároveň se bojí opustit zdánlivé bezpečí své rodiny. Její potíže se srdcem a páteří se stále zhoršují, což může být odrazem vnitřního rozpolcení.

 

Starověká filosofie i věda chápala živly jako základní složky přírodních jevů, ale také vnitřního složení člověka. A tak prožívání našich niterních stavů a vnějších forem a situací je neustálým vzájemně se ovlivňujícím procesem poznávání a hledání klíčů k vykroční dál.

bottom of page