top of page
Paulina photo essay

Paulina je bývala modelka, která věnovala celý svůj potenciál péči o děti a manžela. Ten je úspěšný tatér, z Pauli si tvoří své umělecké dílo. Ona hledá vnitří i vnější svobodu, zároveň nechce opustit bezpečí své rodiny. Má potíže se srdcem, které může být odrazem vnitřního rozpolcení. Booklet je malou oslavou ženského těla a jeho tajemství, a prvními krůčky naší společné práce s Pauli.

Paulina is a former model who devoted all her potential to taking care of her children and husband. He is a successful tattoo artist and makes his work of art out of Pauli. She is looking for inner and outer freedom, at the same time she does not want to leave the safety of her family. She has health issues with her heart, which may be a reflection of an inner split. The booklet is a small celebration of the female body and its secrets and a first step of our work with Pauli. 

On-going.

bottom of page